Werking

De initiële bedoeling om een school annex landbouwproject te creëren dat jongeren opvangt (zie ‘Leren in vrijheid’) staat momenteel ‘on hold’.  We hebben land en er staat al een gebouw op in hout, maar het land wordt afgescheiden door een rivier(tje).  Tijdens het droogteseizoen totaal onzichtbaar, ontstaat tijdens het regenseizoen uit het niets een beek met meanders die het land drassig en ontoegankelijk maken.  Investeren in een brug is de enige oplossing, maar duur, omslachtig en tijdrovend.  Lifeschool wacht hiermee, o.a. tot er Ghanezen over de brug komen om te investeren.  Lifeschool focust momenteel op de dringende noodzaak om jongeren naar school te sturen.

Daarom heeft Lifeschool een actieve samenwerking aangegaan met SHS Buipe (Senior High School Buipe) om daar jongeren naar school te sturen.
Lifeschool neemt het grootste deel van de kosten op zich, bouwt toiletten en schonk computers aan de school.
Van hieruit is de partnerschap met  De Wijzer/Atheneum Kortrijk gegroeid.
De partnerschap is een langlopend project doorheen de 1ste, 2de en 3de graad.
De jongeren staan actief met elkaar in contact d.m.v.  handgeschreven brieven, filmpjes, kunst…  Ze helpen de SHSchool met het doneren van camera’s, videomateriaal, een beamer en als het nodig is zelfs extra voedsel.
Deze samenwerking is een pilootproject.  Er is vraag van andere scholen om een partnerschap op maat uit te werken.

Lifeschool bouwt haar eigen een educatief centrum.  Een neutraal terrein waar leerlingen, leerkrachten en ouders terecht kunnen met vragen.  Er zullen vormingen gegeven worden, workshops en van hieruit kunnen  kwetsbare/kansarme jongeren begeleid worden naar een gepaste opleiding of school.