Werking

Lifeschool heeft een actieve samenwerking met scholen, ziekenhuizen en lokale overheden in Buipe en omstreken, Central Gonja genaamd.

Als er een bepaalde nood opgemerkt wordt (bv hoog percentage tienerzwangerschappen) of wanneer er een vraag komt uit de community (b.v geen ziekenhuisbedden) gaat Lifeschool met de betrokken mensen of instanties samenzitten om oplossingen te bedenken.
Oplossingen gaan meestal gepaard met financiële noden.
Hiervoor doen we een beroep op:
– de vriendenkring die Lifeschool rondom zich heeft opgebouwd in België
– bedrijven die kunnen bijspringen met concrete hulpgoederen of logistieke steun
– de lokale overheden in België ( stad Harelbeke, provincie West-Vl.)
– de lokale overheid in Buipe

Fuzzy (Mahama Fuseini) en ikzelf (Christine Moreel) zijn de centrale figuren en verantwoordelijken.
Zowel in België als in Ghana hebben we een mooie en trouwe pool aan medewerkers en raadgevers.

Belangrijk voor ons is dat we bij alles wat we doen, ook culturele en sociale uitwisseling nastreven.
Ik onderhoud bv. op regelmatige basis een blog, waarin het vaker gaat over het vertellen over de mindset van deze mensen in overlevingsmodus aan de hand van anekdotes, dan over onze verwezenlijkingen.  (Wat natuurlijk ook soms nodig is).
Ook nodig ik al eens iemand uit om kennis te maken met deze uniek gemeenschap, en hebben we al een jarenlange uitwisseling tussen scholen.
Fuzzy, die jaren geleden ooit een maand op bezoek was in België,  en ons eerste lijns ontvangst- en begeleidingscomitee is voor Belgen op bezoek of op stage in Buipe, tracht op zijn manier de (voor)oordelen die er heersen over blanken te kaderen.

Voor ons is de uitwisseling van kennis, vaardigheden en talenten in beide richtingen cruciaal in het streven naar naar verbinding, empathie en wederzijds begrip.
Op die manier laat ons project ook een authentiek licht schijnen op de migratiestromen van Zuid naar Noord, op ons koloniaal verleden en de klimaatopwarming.

Advertentie