27/11 : BENEFIET Stand-up for Lifeschool – TICKETS

flyer standup

1) Schrijf per toegangsticket
12 euro over op
BE45 5230 8028 8389
van Stof en Aarde

2) Vermeld
– uw naam,
– Stand-up for Lifeschool
– het aantal tickets

3) Uw tickets zullen voor u klaar liggen aan de ingang.

Opbrengst tvv Lifeschool Ghana